U bent hier

Refractie fouten

Contactlenzen

Contactlens hygiëne:

Ouderdomsverziendheid

Astigmatisme

Bij astigmatisme is het hoornvlies (en/of de lens) niet bolvormig maar heeft het meer de vorm van een rugbybal, met 2 assen : een meer gekromde en een minder gekromde as. Hierdoor ontstaan 2 focuspunten. Deze afwijking kan samengaan met verziendheid of bijziendheid.

Verziendheid (hypermetropie)

Bij verziendheid ligt het focuspunt van het licht achter het netvlies. Het oog is dus ‘te kort’, of de breking van het licht door hoornvlies en lens te zwak. Eigenlijk is de term verziendheid niet correct, omdat het zicht zonder correctie ook wazig is voor ver. Het zicht voor dichtbij is echter nog méér wazig, dus ziet men relatief beter voor ver dan voor dichtbij.

Bijziendheid (myopie)

Bij bijziendheid ligt het focuspunt van licht (dat van ‘oneindig ver’ komt) vóór het netvlies, omdat het oog ‘te lang’ is, of de breking van het licht door hoonvlies en lens te sterk. Hierdoor is het zicht voor ver wazig. Licht dat in focus op het netvlies valt komt vanop een afstand dichterbij het oog. Bijzienden hebben hierdoor zonder bril of lenzen een goed zicht voor dichtbij.