U bent hier

Nieuws

Nieuwe chirurgische mogelijkheden bij Glaucoom.

Omdat een trabeculectomie (standaard glaucoomingreep), een langere ingreep en meer opvolging vraagt bij de meestal iets oudere patiënten wordt er gezocht naar ingrepen voor glaucoom waarbij het gewenste resultaat gemakkelijker bereikt kan worden. In september 2015 behaalde Dr.Devogelaere als een van de eerste artsen binnen de BeNeLux een certificaat van een bijkomendechirurgische opleiding om een stent te kunnen plaatsen bij zijn glaucoompatiënten. Dit biedt alsvoordeel dat de patiënt niet in slaap moet voor de ingreep en dat de opvolging vaak minder intensiefis. Helaas komen niet alle patiënten in aanmerking voor deze procedure maar bij een goede indicatiestelling is het een grote stap voorwaarts voor veel
glaucoompatiënten.

 

Publicatie: European society of ophthalmic plastic and reconstructive surgery (ESOPRS)

In september 2016 stelde Dr. Devogelaere twee posters (wetenschappelijke berichtgeving) voor op het ESOPRS in Griekenland met als titel:

  • Spontaneous nocturnal eyelid eversion in floppy eyelid syndrome.(Spontaan nachtelijk omklappen van het ooglid bij floppy eyelid syndroom).
  • An enigmatic lacrimal gland tumor.(Een mysterieuze traanklier tumor.)